Loading Events

Past Events › Laval - Shoushi

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

December 2020

Christmas Gifts from You to Artsakh

December 31, 2020

Christmas gifts from YOU to ARTSAKH! Let’s add a few extra kids to our Christmas list this year A little cheer for our Artsakh children. With your $50 CAD contribution per child, you will be able to give a Christmas gift and help with their basic needs. You can click on the link in the bio to donate via Canada Helps - please mention “Christmas” in the message box so that your donation is allocated to the proper ARS fund.…

Find out more »

June 2021

In Support of Lori and Javakhk

June 27, 2021

  To donate, please visit: https://camam.akaraisin.com/ui/Lori Watch virtual event: https://www.facebook.com/CAMAM1991  

Find out more »

February 2022

ARS Laval “Shoushi Chapter Celebrates Vartanats

February 24 @ 7:30 pm - 10:30 pm

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmY3NTViYjgtNjM1YS00ZDQ1LWIwYTUtMmY0NWM3Njg0ZWNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e2558292-3872-4750-bece-90c1b8aef9ff%22%2c%22Oid%22%3a%22deaf931f-ab07-402b-a9cc-aa0c051bb4fa%22%7d   Virtual celebration of Sourp Vartanantz. Thursday February 24th at 7:30 pm.  

Find out more »

ARS Requiem Mass

February 27 @ 10:00 am - 1:00 pm
Find out more »

March 2022

ARS Montreal/ Laval International Women’s Day Celebration March 13,2022

March 13 @ 11:00 am - 1:00 pm

                    Please Register in Link :   https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_DLRBAQbHRF2No7EV0JR9fQ   Այս տարի կրկին, Հայ Օգնութեան Միութեան Մոնթրէալի «Սօսէ» եւ Լաւալի «Շուշի» մասնաճիւղերու կազմակերպութեամբ Կանանց Միջազգային Օրուայ տօնակատարութիւնը տեղի պիտի ունենայ առցանց, կիրակի, 13 մարտ, 2022-ին ժամը 11-ին: Հիմնուելով Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետի այս տարուայ կոնդակին, պիտի արծարծուի «Սփիւռքի հայ կինը՝ հայապահպանման ռահվիրայ» նիւթը, կլոր սեղանի շուրջ: Զրուցակիցներն են՝ ընկհ. Սոնիա Քիլէճեան Աճէմեան (Գանատա), դոկտ. Անահիտ Տօնապետեան (Ֆրանսա), ընկհ. դոկտ. Դալար Շահինեան (ԱՄՆ)…

Find out more »

April 2022

ARS Laval Shoushi Chapter Seminar April 2022

April 2 @ 10:00 am - 5:00 pm
ACC Laval, 397 Bd Des Prairies
Laval, Quebec H7N 2W6 Canada
+ Google Map

                    Come and join us for a very interesting breakfast-seminar. Saturday April 2nd 2022 at ACC Laval-Լաւալի Հայ Կեդրոն , Baronian hall. Breakfast:10am-10:30am Seminar starts at 10:30am Guest speakers: Photograph Hrair Hawk Khatcherian Garbis Meshefedjian PhD Participation fee: 10$ Open to all!

Find out more »

ARS Laval Shoushi Chapter Children’s Easter Event

April 9 @ 1:00 pm - 3:00 pm
Ecole Armenienne Sourp Hagop, 3400 Rue Nadon
Montréal, Quebec H4J 1P6 Canada
+ Google Map

It's time for our kids' Easter event with Joelle! Saturday April 9th, 2022 @ École arménienne Sourp Hagop. Payments by E-Tranfer only : arsshoushilaval@gmail.com Password : joelle Please call Nanor 514-668-7491 for questions and reservations. Joelle Entertainment

Find out more »

April 24, 2022 Ottawa – 107th Commemoration of the Armenian Genocide Quebec

April 24 @ 9:00 am - 7:00 pm
ARMENIAN COMMUNITY CENTER OF MONTREAL, 3401 Olivar-Asselin
Montreal, Quebec H4J 1L5 Canada
+ Google Map
Find out more »

May 2022

ARS Montreal Sosse and Laval Shoushi Chapters Celebrate ARS Day “HOM”i Or

May 1 @ 4:00 pm - 7:00 pm
Ecole Armenienne Sourp Hagop, 3400 Rue Nadon
Montréal, Quebec H4J 1P6 Canada
+ Google Map
Find out more »
+ Export Events