Arev Chapter Christmas Bazaar 2022

Հ.Օ.Մ.-ի Արեւ մասնաճիւղի 2022 , Ամանորի վաճառք տեղի ունեցաւ. Կիրակի Դեկտեմբեր 11-ին հայ կեդրոնեն ներս։

    back