ARS Cambridge Meghri Chapter – Family Sushi Night “With a Twist”

Friday, November 24, 2023

ARS Cambridge Meghri Chapter – Family Sushi Night “With a Twist”

Ուրբաթ 24 նոյեմբեր, 2023, ՀՕՄի Մեղրի Մասնաճիւղը կազմակերպեց ընտանեկան երեկոյ մը Ձեռք երկարելու տեղահան եղած Արցախցի ընտանիքներու: Ճաշակելէ ետք «Սուշի» և «Շաուրմա» եղան խանդավառ «Պինկոյի» խաղեր:

On Friday, November 24, 2023, ARS Meghri Chapter held a Family Sushi Night “with a twist”, serving sushi, shawarma, and more! It was well attended with guests learning about the ongoing efforts to help the displaced families in Artsakh. They enjoyed a few games of BINGO as well. Congratulations to the prize winners! A portion of the funds raised at this event aided the “HelpArtsakh” campaign by ARS Canada.

For additional photos, please visit our Facebook Album:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.358737213491126&type=3

    back