ARS Canada Executive Board Visit Akhooryan Mother and Child Hospital in Gyumri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՀՕՄ-ի Քանատայի Շրջանային վարչութեան ընկերուհիներ՛ Անի Օհանեան եւ Սիւզի Պոյամեան
այցելեցին ՀՕՄ-ի Ախուրեանի Մօր Մանկան Հիւանդանոցը, Վիրաւոր զինւորների տունը եւ Հայաստանի ՀՕՄ-ի արւեստի տունը։

ARS Canada Executive Board members Annie Ohanian and Suzy Boyamian visited
Akhooryan Mother and Child Hospital in Gumri, Wounded Soldiers hospital and ARS Armenia cultural center in Yerevan.

 

    back