ARS Canada Region Donates $25,000.00 USD to Syrian-Armenian Emergency Earthquake Fundraising

Սիրելի հայրենակիցներ,
Այսօր, Սուրիան հարուածած երկրաշարժին չորրորդ օրը, ՀՕՄ-ի Գանատայի շրջանը կատարեց իր առաջին նուիրատուութիւնը՝
$ 25000 ամ. , սուրիահայութեան շտապ օգնութեան աշխատանքներուն։

ՀՕՄ-ի Գանատայի ՇՎ

Dear compatriots, Today, 4 days after the devastating earthquake that hit Syria, the ARS Canada Region completed its first donation in the amount of $25,000 USD to the Syrian-Armenian emergency services.

ARS Canada Regional Committee

    back