ARS Executives Keep on Giving Day #3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Արցախի տեղահանուած երեխաներուն կաղանդի նուէրներ” ծրագրի երրորդ հանգրուանով , ՀՕՄ-Ի Գանատայի Շրջանային Վարչութեան ձեռամբ, նուէրներ բաժնուեցան Եղեգնաձորի շրջանին մէջ բնակութիւն հաստատած 50 ընտանիքներու երեխաներուն։

 

The ARS Canada Regional Office members distributed gifts to the children of 50 families who have been permanently displaced from their homes in Artsakh. They are now residing in the Yeghegnadzor region, this was the third phase of the “Christmas Gifts for Displaced Children in Artsakh” program.

    back