ARS Laval Shoushi Chapter Celebrates St. Jean Fete National

Յունիս 24 2023ի առաւօտեան ժամը 11էն սկսեալ Լաւալի ՀՕՄի «Շուշի» մասնաճիւղը իր մասնակցութիւնը բերաւ Գէպէգի ազգային Տօնին St Jean Baptiste-ին, St Martin եկեղեցւոյ շրջափակէն ներս։ Այս նախաձեռնութիւնը առիթ մըն է ծանօթացնելու ՀՕՄը տեղւոյն բնակիչներուն եւ օտար կազմակերպութիւններուն ինչպէս նաեւ քաղաքական գործիչներուն։

 

2023-06-24 St Jean Baptist celebration

June 24 2024 The Armenian Relief Society of Laval participated in celebrating with political leaders of Québec, the National St Jean Baptist Day.

    back