ARS Montreal Sosse Chapter Bazzar Held Nov 11-12, 2023

ՀՕՄի Մոնթրէալի »Սօսէ» Մասնաճիւղի Տարեկան
Տօնավաճառ

ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղի 2023 տարեշրջանի տարեկան
երկօրեայ տօնավաճառի բացման հանդիսութիւնը տեղի ունեցաւ
Շաբաթ,11 Նոյեմբեր, 2023-ի առաւօտեան, Հայ Կեդրոնի Հ.Մ.Ը.Մ.-
Կամք «Հայկ Մարգարեան» մարզասրահէն ներս ՀՕՄ-ի քայլերգով:
Բացման ներկայ էին՝ Գերաշնորհ Սուրէն Արք. Գաթարոյեան, ՀՕՄ-ի
կեդրոնական վարչ ու թեան մօտ Գանատայի շրջանի
ներկայացուցիչ՝ ընկհ.Արմինէ Կարապետեան, ՀՕՄ-ի Գանատայի
Շրջ. վարչութեան ատենապետուհի՝ ընկհ. Լուսին Փալանճեան եւ
վարչական ընկերուհիներ, Լաւալի «Շուշ ի» մասնաճիւղի
ատենապետուհ ի ընկհ. Ալին Հատիտեան ե ւ վարչական
ընկերուհիներ, քոյր միութիւններո ներկայացուցիչներ եւ հիւրեր,
որոնց կարգին էին՝ Մոնթրէալի քաղաքապետարանի անդամ՝
ընկհ.Վանա Նազարեան եւ Լաւալի քաղաքապետարանի անդամ
ընկհ. Սեդա Թոփուզեան:

«Սօսէ» մասնաճիւղի ատենապետուհի՝ ընկհ. Հուրի Զաքարեան
բացման իր խօսքով, նախ բարի գալուստ մաղթեց ներկաներուն
տարեկան 61-ր դ տօնավաճառի բացման պաշտօնական
հանդիսութեան: Նշեց, թէ «նախորդ տարիներուն մասնաճիւղը մեծ
ուրախութեամբ կը կատարէր այս ձեռնարկը, սակայն այս տարի
բոլորովին տարբեր պարագաներո մէջ ենք:

Այսօրուայ մեր կեդրոնացում է օժանդակել Արցախազուրկ մեր հայ
ժողովուրդին։ Հետեւաբար, ինչպէս բոլորդ տեղեակ էք ՀՕՄը իր
համաշխարային կառոյցներով լ ծ ու ա ծ է նիւթական
օժանդակութեան ծրագրին, որպէսզի առաւելագոյնս օգտակար
դառնանք Արցախահայութեան։ Ճիշդ վերոյիշեալ նպատակին
ծառայելո համար, այս ձեռնակի հասոյթի մէկ մաս մը պիտի
տրամադրուի Արցախէն բռնի ոյժով տեղահանուա ծ մեր
ազգակիցներուն»: Ան շարունակելով ըսաւ.«Տարեկան դրութեամբ,
այս ձեռնարկը կ’իրականանայ մե ր ընկեր ու հիներ ո
համագործակցութեան, միասնական ներդրումով եւ անսակարկ
նուիրումով: Կարեւորութեամբ կ՚ուզեմ շեշտել մեր նուիրական եւ
փորձառո ընկերուհիներուն կողքին, ունինք նաեւ ՀՕՄ-ի
երիտասարդ ընկեր ու հիներ ո մասնակց ու թիւնը
նախապատրաստական աշխատանքներուն մէջ։

Սիրելի երիտասարդ ընկերուհիներ, դուք մեզի դարձեալ վստահեցուցիք ո
ներշնչեցիք, որ ապագային այս աշխատանքներուն ղէկը պիտի
ստանցնէք»: Ապա յատ ու կ շնորհակալ ու թիւն յայտնեց
տօնավաճառի եւ ընկերային յանձնախումբերո անդամուհիներուն,
բոլոր նուիրատուներուն, օժանդակներուն եւ կամաւորներուն, որոնք
միշտ կ ը քաջալերեն ՀՕՄ-ի ձեռնարկները՝ նիւթապէս ե ւ
բարոյապէս: Շհորհակալական խօսք նաեւ Սբ. Յակոբ Ազգային
Վարժարանի աշակերտներուն, ԳԵՄ-ի Լեւոն Շանթ եւ Բեկոր Աշոտ
ընկեր-ընկերուհիներուն եւ Հ.Մ.Ը.Մ. Կամք սկաուտներուն, որոնք
նաեւ իրենց օգնութեամբ նպաստեցին այս ծրագրին:

Ընկերուհի Զաքարեան ներկայացուց տօնավաճառի կնքամայր՝
ընկհ. Անահիտ Գաբրիէլեանի կենսագրականը ե ւ երկար
տարիներո նուիրումը եւ ներդրումը ՀՕՄ-ի մեծ ընտանիքին մէջ: Ան
1966-ին կ՝անդամկցի Հայ Օգնութեան Միութեան: Առաջնորդութեամբ
լուսահոգի ընկհ. Վանուհի Իսաջանեանին կը զարգանայ իր
միութենական կեանքը: Մի քանի անգամներ կ՝ընտրուի վարչական
անդամ՝ քարտուղարի կամ հաշուապահի պաշտօնով, ապա զայն
հրաւիրեց ժապաւէնի հատումին:

Գերաշնորհ Սուրէն Արք.Գաթարոյեան փոխանցեց իր սրտի խօսքը
եւ հայրական աղօթքով օրհնեց ներկաները: Սրբազանը բարձր
գնահատեց նուիրեալ ՀՕՄ-ուհիներո զոհաբերութեան ոգին, միշտ
պատրաստ օժանդակութեան ձեռք երկարելո եւ ծառայելո հոն ուր
որ հարկաւոր է:

Տօնավաճառը կ’ընդգրկէր զանազան կրպակներ, ինչպէս՝
հագուստեղէն, կաղանդի զարդարանքներ, խաղալիքներ, կանացի
զարդեղէններ, հայկական ձեռագործներ, Հայաստանեան
արտադրութիւններ, Համազգային Մոնթրէալի «Սանահին»
մասնաճիւղի գրադարանի գիրքեր,
մրգեղէններ եւ զանազան տեսակի համեղ ճաշեր ո անուշեղէններ՝
պատրաստուած անդամներո եւ համակիրներո կողմէ: «Հայ
Հորիզոն» կայանէն ընկհ.Թամար Շահինեան այցելեց կրպակները եւ
յատուկ տեսակցութիւններ ունեցաւ աշխատողներուն եւ օրուան
կնքամայրին հետ: Տօնավաճառը այցելեցին նաեւ Քէպէք Նահանգի
խորհրդարանի անդամ տիկին՝ Սոնա Լախոյեան Օլիվիէ,
Մոնթրէալի քաղաքապետարանի անդամներ՝ Անտրէ Մորէն եւ
Մարի Տերոս:

Տօնավաճառը իր աւարտին հասաւ վիճակահանութեան տոմսերուն
ն ու էրներ ո բաշխ ու մով: 80-է աւելի հաւաք ու ա ծ ն ու էներ
բաժնուեցան , որոնցմէ կը յիշենք առաջին մեծ նուէրը ՝Air Canada-էն
զոյգ տոմսակներ: Յատուկ շնորհակալական խօսք ընկհ.Էլիզ
Պօղոսեանին այս նուէրը տրամադրելուն համար:
Երկօրեայ սոյն տօնավաճառի հասոյթը պիտի յատկացուի
Մոնթրէալի Ս. Յակոբ Ազգ. Վարժարանին եւ բաժին մըն ալ
Արցախահայութեան օժանդակութեան ծրագրին, որոնց համար
բոլորին ճիգերը ի սպաս դրուեցան յաջողցնելո այս սրբազան
նպատակը:

Վարձքերնիդ կատար ընկերուհիներ

ARS Montreal «Sosse» Chapter’s Annual Bazaar
This year, once again with much enthusiasm, the Armenian Relief Society Montreal “Sosse” chapter was
able to hold its traditional annual bazaar, on November 11-12, 2023, at the Homenetmen Gamk “Haig
Markarian” gymnasium at the Montreal Community Center.

The official opening ceremony took place on the morning of Saturday, November 11th, with the ARS
anthem.

Amongst the guests present at the opening, were His Grace Archbishop Souren Kataroyan, ARS Central
Executive Board’s Canada representative ungerouhi Arminé Karabedian, ARS Canada Regional Executive
Board’s chairperson ungerouhi Loucine Palandjian, members and chairperson of ARS Laval “Shushi”
chapter ungerouhi Aline Hadidian as well as representatives of sister organizations, members,
volunteers, friends and esteemed guests namely City Counsellor for Montreal – Ville St- Laurent Ungh.
Vana Nazarian as well as City Counsellor for Laval Ungh. Seta Topouzian.

In her opening remarks, ARS Montreal “Sosse” chapter’s chairperson ungh. Houry Zakarian, welcomed
the guests, participants, and volunteers to the 61st annual bazar.
She thanked the members of the bazaar committee and the members of the social committee for their
perseverance, cooperation, and solidarity, which contributed to the success of the bazaar. She also
thanked all the donors, sponsors and volunteers who have supported the organization’s mission
throughout many years and continue to stand by the organization under the current situation.
Ungh. Zakarian noted the contribution of younger members who worked alongside experienced
members and learned from their knowledge and skills during this tremendous task. She also gave thanks
to the AYF members of Levon Shant and Pegor Ashod chapters, our students from Sourp Hagop
Armenian school, as well as to the Homenetmen Gamk Scouts who volunteered their time throughout
the weekend.

Ungerouhi Zakarian presented a biography of the bazar’s godmother, ungerouhi Anahid Kaprielian,
remarking her dedication within the organization through her active participation within the social
activities committee. She also noted her many years as an executive committee member mentored by
now passed ungerouhi Vanouhi Issajanian. She then invited her to cut the red ribbon officially marking
the opening of the bazar.

Then, His Grace Archbishop Souren Kataroyan conveyed his heartfelt words and blessed those present
with a fatherly prayer. The bishop praised the devotion and sacrifice of dedicated ARS members, always
ready to lend a helping hand and serve communities in need.

The 2023 bazaar offered a beautiful variety of homemade baked goods, apparel, children’s toys,
Christmas decorations, Armenian handmade items, and gifts. As every year, our volunteers and members
contributed towards the preparation of traditional Armenian meals such as mante, sarma, boereg,
tetoumi anoush and a variety of homemade desserts.

All proceeds from this 2-day event will be donated both to the École Arménienne Sourp Hagop as well as
towards aid for forcibly displaced Armenians of Artsakh.

Heartfelt and boundless thanks to all who made this event a resounding success.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    back