ARS Toronto Roubina Chapter Celebrates Paregentan

https://www.youtube.com/watch?v=ZwwJUYwStjA&ab_channel=ARSTorontoRoubinaChapter

 

 

 

 

 

 

 

 

The ARS Toronto Roubina Chapter’s Membership Committee took to Zoom to celebrate Paregentan with members on Friday, February 25th, 2022. Guests enjoyed a lovely hour filled with learning, music and celebration.
Նախաձեռնութեամբ ՀՕՄի Ռուբինա մասնաճիւղի Անդամական Յանձնախումբին, Ուրբաթ 25 Փետրուար 2022-ի երեկոյեան ժամը 8:00ին, Zoom-ի առցանց դրութեամբ տեղի ունեցաւ Բուն Բարեկենդանի Դիմակահանդէս-Հաւաքոյթ մասնակցութեամբ 50-ի մօտ ընկերուհիներու որոնք առիթը ունեցան լուսաբանուելու մեր այս աւանդական տօնին կարեւորութեան, մեր նախնիքներուն սովորութիւններուն մասին եւ իսկապէս շատ հաճելի ժամ մը ունեցան վայելելով կոկիկ եւ օրուայ պատշած յայտագիր մը:
Բարի վայելում դիտողներու որոնք առիթը չունեցան մասնակցելու ձեռնարկին:

    back