Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ARS Cambridge Meghri Chapter Ladies Night Event

May 20, 2022 @ 7:00 pm - 11:30 pm

LADIES’ NIGHT
Organized by ARS Meghri Chapter Events Committee
Friday, May 20, 2022 at 7:00pm
Arabesque Restaurant
869 Victoria Street N.
Kitchener, ON
$40.00/per person
RSVP by May 16, 2022
All ladies in the community are welcome to attend.
To reserve your spot, contact:
Ung. Lena Garboushian – 519-716-5363
Ung. Zepour Antounian – 647-447-7920
ԿԱՆԱՆՑ ԵՐԵԿՈՅ
Կազմակերպութեամբ՝
ՀՕՄի Մեղրի Մասնաճիւղի Ընկերային Յանձնախումբի
Ուրբաթ 20 Մայիս, 2022, երեկոյան ժամը 7:00ին
«Արապէսք» ճաշարանին մէջ
(Arabesque, 869 Victoria St. N, Kitchener)
Ապահովեցէք ձեր տեղերը հեռաձայնելով
Ընկ. Լենա Կարպուշեան – 519-716-5363
Ընկ. Զէփիւր Անթունեան – 647-447-7920
Մուտքի նուէր $40
RSVP Մինչև Մայիս 16, 2022

 

 

Details

Date:
May 20, 2022
Time:
7:00 pm - 11:30 pm
Event Category: