All Day
Ongoing

ARS Canada Earthquake Fund Raiser

You can help by making your donations to ARS Canada by visiting our website and choosing "Aid to Syria" Fund. https://ars-canada.ca/donations/ or by e-transfer to ars-canada@bellnet.ca           […]

ARS Montreal Sosse Chapter Bake Sale and Special Take out dinner for Syrian-Armenian Earthquake Relief

  Բարեւ սիրելի' անդամներ եւ համակիրներ, Ինչպէս գիտէք, 6 Փետրուար, 2023-ին ահաւոր երկրաշարժ մը ցնցեց Թուրքիոյ հարաւը և Սուրիոյ հիւսիսային շրջանը, ներառեալ հայաշատ Հալէպ քաղաքը։ Երկրաշարժը տապալեց բազմաբնակ շէնքեր և ծանրակշիռ […]