All Day

ARS Laval Shoushi Chapter Scholarship Program

Սիրելի ընկեր ընկերուհիներ, Մասնաճիւղս այս տարի եւս պիտի հաստատէ համալսարանական ուսանողներու կրթաթոշակը, կցուած կ՛ուղարկենք դիմումնագիրը; Կը խնդրեանք որ տեղեկացնէք ձեր զաւակներուն և թոռներուն, որպէսզի անոնք որոնք ցանկութիւնը ունին՝ օգտուին այս […]

Ongoing