ARS Montreal/ Laval International Women’s Day Celebration March 13,2022

Virtual On-line

                    Please Register in Link :   https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_DLRBAQbHRF2No7EV0JR9fQ   Այս տարի կրկին, Հայ Օգնութեան Միութեան Մոնթրէալի «Սօսէ» եւ Լաւալի «Շուշի» մասնաճիւղերու կազմակերպութեամբ Կանանց Միջազգային Օրուայ տօնակատարութիւնը տեղի պիտի ունենայ առցանց, կիրակի, 13 մարտ, 2022-ին ժամը 11-ին: Հիմնուելով Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետի այս տարուայ կոնդակին, պիտի արծարծուի […]

ARS Montreal General Meeting Mar 2022

Virtual On-line

Սիրելի ընկերուհիներ եւ ընկերներ, ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղի 6-րդ անդամական ժողովը տեղի պիտի ունենայ առցանց Շաբաթ, 5 Մարտ, 2022-ին առաւօտեան ժամը 10-ին, օգտագործելով Zoom meeting հարթակը: ՀՕՄ-ի Կեդրոնական Վարչութեան անդամ    եւ Գանատայի շրջանի ներկայացուցիչ ընկհ. Արմինէ Կարապետեան պիտի ներկայացնէ Կեդրոնական վարչութեան 2020-2021 միամեայ տեղեկագիրը, որ կցուած կը գտնէք այս ել-նամակին: Դաստիարակչական յանձնախումբը պիտի ներկայացնէ […]

ARS Toronto Roubina Paregentan Celebration Virtual

Virtual On-line

                            Սիրելի Ընկերուհիներ, Հայկական Օրացոյցը մեզ կը յիշեցնէ, այս տարի Բուն Բարեկենդանը Փետրուար ամսուան վերջին Կիրակին է։ Ըստ Աւանդական Սովորութեան, Բարեկենդանի Տօնախմբութիւնները կը կատարուին այդ թուականին նախորդող 14 օրերու ընթացքին։ Ձմռան ձիւնոտ ու ցուրտ օրերուն, նաեւ Համավառակի ինքնամէկուսացումի պատճառով, բոլորս անհամբեր ենք […]

ARS Montreal Sosse Vartanants Celebration

Virtual On-line

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYucOCrrz8tHNNaXtLoGO2ylqOdtESUtXJ6     Սիրելի ընկերուհիներ եւ ընկերներ, Վարդանանքի Տօնակատարութիւն Մասնակցելու համար, հաճեցէք արձանագրուիլ հետեւեալ կապին՝ https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYucOCrrz8tHNNaXtLoGO2ylqOdtESUtXJ6 Արձանագրուելէ ետք ,պիտի ստանաք ել-նամակ մը ,ուր կը հաստատէ ձեր մասնակցութիւնը: Ընկերական ջերմ բարեւներով՝ ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղի վարչութիւն -------------------------------------------------------------------------------- Dear members, You are invited for a virtual S. Vartanants celebration. See details in the attached poster. Register in […]

ARS Laval “Shoushi Chapter Celebrates Vartanats

Virtual On-line

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmY3NTViYjgtNjM1YS00ZDQ1LWIwYTUtMmY0NWM3Njg0ZWNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e2558292-3872-4750-bece-90c1b8aef9ff%22%2c%22Oid%22%3a%22deaf931f-ab07-402b-a9cc-aa0c051bb4fa%22%7d   Virtual celebration of Sourp Vartanantz. Thursday February 24th at 7:30 pm.  

ARS Toronto Chapter Celebrates Dr. Maral Ouzounian

Virtual On-line

                                            We are very excited to announce that ARS Toronto Roubina Chapter will present Dr. Maral Ouzounian with a cheque for $15,000 during a virtual event on February 9th, 2022. This significant donation will […]

“Food for Mood” Virtual Presentation

Virtual On-line

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAtf-qgrTwsH9EBcB1mUv0erxL7dB5R_icm ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի«Սօսէ» մասնաճիւղի դաստիարակչական յանձնախումբի կազմակերպութեամբ տեղի պիտի ունենայ առցանց դասախօսութիւն՝ «Առողջ Սնունդ,Բարձր Տրամադրութիւն» խորագրով, Ուրբաթ, 4 Փետրուար, 2022-ին երեկոյեան ժամը 7:15-ին, օգտագործելով Zoom meeting հարթակը: Մանրամասնութիւններու համար, տեսնել կցուած յայտարարութիւնը: Մասնակցելու համար, հաճեցէք արձանագրուիլ հետեւեալ կապին՝ https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAtf-qgrTwsH9EBcB1mUv0erxL7dB5R_icm Արձանագրուելէ ետք, պիտի ստանաք ել-նամակ մը հաստատելու ձեր մասնակցութիւնը: Ձեր ուշադրութեան կը յանձնենք թէ՝ ձեռնարկին մասնակցող […]

ARS Montreal Virtual Meeting Feb 1, 2022

Virtual On-line

  Սիրելի ընկերուհիներ եւ ընկերներ, ՀՕՄ-ի Մոնթրէալի «Սօսէ» մասնաճիւղի 5-րդ անդամական ժողովը տեղի պիտի ունենայ առցանց Երեքշաբթի, 1 Փետրուար, 2022-ին երեկոյեան ժամը 8-ին, օգտագործելով Zoom meeting հարթակը: Արձանագրուելու համար, պիտի ստանաք ել-նամակ մը հաստատելու ձեր մասնակցութիւնը: ------------------------------------------------------- Dear members, ARS Montreal "Sosse" chapter's monthly members meeting will be held virtually on February 1st, 2022 08:00 […]